Poresko savetovanje

„Svakoga dana direktori preduzeća donose poslovne odluke, prave planove I rešavaju tekuće teme. Poreska regulativa, koja je osnov za uspšeno planiranje I poslovanje je podložna promenama, a naročito u tranzicionom periodu harmonizacije sa poreskim pravom EU.”

Zato smo mi tu: da ponudimo neophodnu podršku!

racunovodstvo

Sve promene iz oblasti oblasti zakonodavstva, poreske politike i računovodstvenih propisa je potrebno pratiti I primenjivati, kako bi poslovanje bilo usaglašeno. Našim klijentima, kontinuirano dajemo savete, usmeravamo ih I nudimo najbolja rešenja.
Dodatna podrška I savet su često potrebni, kako prilikom izmene propisa, tako I prilikom izrade finansijski izveštaja I poreskog bilansa. Klijentima koji imaju interno računovodstvo nudimo sledeće usluge:
Kontrola podataka u PDV prijavama;
Podrška u toku i nakon kontrola poreskih vlasti ;
Savetovanje iz svih oblasti oporezivanja;
Savetovanje u vezi sa oporezivanjem različitih transakcija;
Komunikacija sa organima Poreske uprave
Poznavanjem načina I mogućnosti primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, omogućujemo Vam da optimizujete svoje poreske transakcije na međunarodnom nivou. U cilju maksimalnog korišćenja poreskih olakšica, odnosno minimiziranje poreskih opterećenja privrednih subjekata, ponudićemo Vam predloge za efikasno poslovanje van teritorije Republike Srbije.