Берета
Постаните и Ви наш партнер. Сигурни смо да Вам можемо помоћи у даљем успешном пословању.

Услуге

Успостављање књиговодствених политика

- израда књиговодствених политика и контног плана

Правилности и ажурности књиговодствених евиденција

- ажурност дневника, главне књиге, књиге главне благајне, књиге улазних и излазних рачуна - салда конта купаца и добављача

Израда књиговодствених, рачуноводствених и пореских обрачуна

- састављање темељних финансијских извештаја: * биланса * рачуна добити и губитака * новчаног тока и * бележака уз финансијске извештаје - обрачун амортизације - годишњи извештај Народној Банци и АПР-у - обрачун камата и зајмова

Целовити обрачуни и евиденција уговора о раду

- обрачуни зарада и накнада уз састављање прописаних извештаја - аналитика плата радника - све прописане пореске евиденције

Пореско саветовање и израда пореских пријава

Електронско девизно и динарско плаћање

Курирска служба
Високи пословни стандарди

Наши су клијенти препознали квалитет и преданост високим пословним стандардима али и посебну пажњу коју посвећујемо сваком кориснику наших услуга.

Високи пословни стандарди

Поуздано и трајно партнерство

Предузеће за пословно књиговодствене услуге “Берета” д.о.о. поуздан је партнер у развоју и пословном успеху Вашег предузећа.

Поуздано и трајно партнерство

Узајамно поверење и сарадња

Бригом за сваког нашег клијента стварамо трајно партнерство прожето узајамним поверењем.

Узајамно поверенје и сарадња